Generalforsamling

 

BERETNING til fremlæggelse på selskabets
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
januar 2017

2016 – et stille år efter 25-års jubilæet

Oprindelig var det tanken, at vi ville afholde en reception i 2015 for at markere Aarhus Bach-Selskabs 25-års jubilæum. Men af flere forskellige grunde lykkedes det ikke at få en sådan reception stablet på benene. I stedet blev det til et medlemsarrangement den 16. januar 2016, som indeholdt musikalske indslag v/ bestyrelsesmedlemmerne, tilbageblik på de 25 års aktiviteter og – ikke mindst – kulinariske lækkerier, som Pernille Jönsson var mester for. Medlemsarrangementet var velbesøgt og vellykket.

Foråret 2016 bød på 2 koncerter. Først en fornem opførelse af ”Kunst der Fuge” som Mira Kvartetten stod for – med Aarhus Bach-Orkesters uforlignelige koncertmester, Signe Madsen i spidsen. Dernæst Johannespassionen i Aarhus Domkirke. Vi var lidt betænkelige ved økonomien, men alt gik godt. Tilhørerantallet overgik det forventede, hvilket indebar, at vi ikke havde programmer nok til publikum. Et sjældent problem!

Efteråret indeholdt 3 koncerter/koncertarrangementer: Festugehøjmesse den 28. august med opførelse af kantate BWV 16, ”Herr Gott, dich loben wir”. Poul S. Jacobsen dirigerede Vor Frue Kantori, Aarhus Bach-Orkester og glimrende solister, herunder Morten Frank Larsen fra Wien, som holdt ferie i Danmark. 30. oktober var overskriften ”Bach-klenodier”. Efter et programlægnings”puslespil” kom programmet til at indeholde rekonstruerede violinkoncerter af Bach, som er meget sjældent spillede, måske aldrig før i DK? Igen var det Signe Madsen, som ledede Aarhus Bach-Orkester, og som var solist i violinkoncerterne. En meget fin koncert, som havde fortjent mange flere tilhørere end tilfældet var. Året afsluttedes med en opførelse af Juleoratoriet den 29. november - også en rigtig god koncert med Søren Birch i spidsen for hans eget Coro Misto.

 Hjemmeside – PR

Et nytårsforsæt sidste år var at forbedre synligheden presse- og PR-mæssigt forud for koncerterne. (”Et lille tilhørerantal er ærgerligt for dem, der går glip af koncerterne, ærgerligt for de optrædende, og problematisk for økonomien. Hvis niveauet for PR-indsatsen levede op til det kunstneriske niveau ville meget være vundet!”). Som så mange andre nytårsforsætter har dette været vanskeligt at realisere.

Navnlig ved efterårets koncerter har tilhørerantallet slet ikke levet op til det forventede/budgetterede, ej heller er det lykkedes at forbedre Aarhus Bach-Selskabs synlighed udadtil. Det må være en højt prioriteret opgave og udfordring for den bestyrelse, som bliver valgt på generalforsamlingen i dag.

Aarhus 2017

Vi har netop oplevet en storslået åbning af 2017-året. Aarhus er nu europæisk kulturhovedstad. Og hvad med Aarhus Bach-Selskab? Vi må konstatere at selskabets planlægningshorisont desværre ikke var lang nok til tidsnok at indgå i kulturbyprogrammet. Heldigvis har domkantor Carsten Seyer-Hansen været mere forudseende. Selv om det ikke fremgår af det foreliggende program, så er Aarhus Bach-Selskab medarrangør af opførelsen af Johannespassionen i Aarhus Domkirke den 26. marts. Med fornemme solister, herunder et genhør med Andreas Scholl.

Reformationsjubilæum

I 2017 fejres også 500-året for reformationen 1517. Det er lykkedes for os at få mulighed for at afholde en koncert i Domkirken den 29. oktober. Her er planen at opføre bl.a. to reformationskantater af Bach – måske endda med Skt. Clemens drengekor. Nu mangler blot økonomien!

Planer for efteråret 2017

Efterårets planer er videre at fastholde traditionen med en festugehøjmesse i Vor Frue Kirke d. 27. august og en opførelse af Juleoratoriet i Vor Frue Kirke i december. Poul S. Jacobsen har lovet at dirigere Aarhus Bach-Orkester og Vor Frue Kantori, som synger på et meget højt niveau. Vi arbejder for også her at skaffe det økonomiske grundlag..

Fremtiden – rethink?

Tiden er måske ved at være inde til at tage en dyb indånding og overveje, om og hvorledes Aarhus Bach-Selskab kan videreføres. Er den nuværende form tidssvarende, eller skal den revideres – gentænkes? Har bestyrelsen de fornødne ressourcer og ideer? Hvordan får vi publikum til at interessere sig for også utraditionelle programmer – ikke kun juleoratorium og påskepassioner? Også disse spørgsmål må overvejes.

TAK

I år vil jeg gerne rette en særlig tak til vort æresmedlem, Mogens Bertelsen, som efter i mange år at have virket som kasserer, har påtaget sig hvervet som revisor. Mogens har meddelt, at denne generalforsamling er hans sidste som revisor.

Ordentlighed og omhyggelighed i regnskabsførelsen har været en livsfornødenhed for Bach-Selskabets eksistens, og vi er Mogens en stor tak skyldig for hans årelange indsats.

Tak til alle musikere, sangere og solister for helhjertet og engageret medvirken ved koncerterne på et højt kunstnerisk niveau!

Tak til Vor Frue kirkes og Aarhus Domkirkes medarbejdere for stor opbakning og hjælpsomhed.

Tak til selskabets medlemmer for trofast støtte, og for med deres medlemskab at danne fundament og ramme for Aarhus Bach-Selskabs virke.

 

Hjertelig tak til alle bestyrelseskolleger for hyggeligt og inspirerende samarbejde og samvær!

 

Thorkild Dalsgaard

 

TAK til 
Den Faberske Fond, Augustinus Fonden, Toyota-Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Oticon Fonden, C.A.C. Fonden, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Musiker Forbund og Aarhus Kommune.